Sijil Kelulusan

  • Produk HALAL JAKIM
  • NO KELULUSAN KKM (MAL05051150TC)
  • Diiktiraf sebagai Produk Herba Pertama
  • Dalam Dunia Mendapat Kelulusan FDA
  • Latar belakang Syarikat Telah melebihi 20 tahun dalam bidang Farmasi
  • Digunakan di luar Negara sebagai altenatif Kardio

sijil2

sijil1 sijil3

sijil4

sijil5